Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 26. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om årsresultatet for 2018 for Kontrolteamet
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af intern tidsplan for budgetproceduren 2020 - 2023 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om plan for Økonomirapportering 2019
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Evaluering af projekt " udvikling i fleksjob"
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Rigsrevisionens rapport Forløbet for flygtninge med traumer
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt