Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 30. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for Ungestrategi konferencen 30.04.19
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland om børn og unge med psykiske lidelser
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om analyse vedrørende elever i fortsat reduceret skema og som modtager ydelser efter Serviceloven, og evaluering af kendskabet til handlevejledningen for bekymrende fravær
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Foreløbig orientering vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Anvendelse af reglerne om seniorførtidspension
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering om Ankestyrelsens ankestatistik for 2018
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt