Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Møde mellem Beskæftigelsesudvalget og repræsentanter fra AAU's ledelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af økonomirappport pr. 30. april 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Drøftelse af Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering om handlingsplan for en forstærket indsats på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om Praksisundersøgelse af sager om førtidspension, der er afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om status på Projekt Job og Familie
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om "Jobbro til uddannelse"
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om lovændringer på integrationsområdet og godkendelse af nuværende praksis for boliganvisning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering om halvårlig status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2018
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Fællesmødet mellem BSU og LBR - dagsorden og bilag
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger