Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 18. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ansøgning om satspuljemidler til at forbedre udslusningen fra STU-forløb
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om lovændringer på beskæftigelsesområdet inkl. status på implementering
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om fokusrevision af mentorstøtte
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om fokusrevision af tegnsprogsbevillinger
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt