Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 21. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af sagsbehandlingsfrist for socialt frikort
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Mødeplan for Beskæftigelsesudvalget 2020
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forslag til Omprioriteringskatalog Budget 2020 - 2023 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af Budget 2020 - 2023 bidrag til budgetugen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Vælg...

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Vælg...
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Vælg...

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Vælg...