Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 20. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af analyse af Aalborgs udfordringer på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af status for Beskæftigelsesplan 2019
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af opsamling fra udvalgenes studietur til Sverige juni 2019
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om forebyggede fogedsager i 2018 samt nyt forebyggende initiativ
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om redegørelse for Kvindeindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om evaluering og status på Udvidet økonomisk rådgivning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt