Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 9. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Drøftelse af Opdrag vedr. analyse af udgifter til overførselsindkomster
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
4. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

5. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
6. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt