Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på frikommuneforsøg
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af ændring af frikommuneforsøg
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forsøg med Uddannelsesløft
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status på indsatsen på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status på implementeringen af besparelser på aktiveringsrammen i 2019
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering om procedure og eksempler på bevillinger af førtidspension
Beslutning: Til orientering

Åben

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Orientering om Forslag til udmøntning af rammen for besparelse i alternativt budgetoplæg 2020 på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger