Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Overførselsudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. september 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Orientering om tilfredshedsmåling af Jobcenter Aalborgs virksomhedsbesøg
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status for Impact60
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019.
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt