Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 26. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. oktober 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af ansøgning til puljen "Motion og fællesskab på recept"
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om halvårlig status vedr. beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af ansøgning til puljen "Målrettet beskæftigelsesindsats til indvandrerkvinder"
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om afslutningsresultatet på satspuljeinitiativet "Flere Skal Med"
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af ansøgning til puljen for ”Flere skal med 2”
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om forstærket indsats i Sygedagpengehuset
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af besøgsture for udvalgene og ønsker til praktikker i 2020
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt