Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 10. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Temadag om Beskæftigelsesplan 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forslag til opfølgningsplan i forhold til strategier/politikker
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af ansøgning til pulje til særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om udmøntning af besparelse på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Vækst Via Viden 2.0
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om seniorpension
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt