Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 21. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Orientering om Jobhusets indsatser og resultater
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om etablering af ny rekrutteringsenhed i Jobhuset
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Orientering om status på økonomien på beskæftigelsesområdet set i relation til Budget 2020
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Beskæftigelsesministeriets skærpede tilsyn med kommunerne på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af ansøgning til indsats i Job- og Aktivhuset
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af rådighedsbeløb for personligt tillæg - 1. behandling
Beslutning: Ikke godkendt
9. Godkendelse af rådighedsbeløb og årlig regulering
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om plan for aflæggelse af regnskab 2019
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om status på IPS (Individuelt planlagt job med støtte)
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om status på Brobygningsforløb på Ungeområdet
Beslutning: Til orientering
13. Drøftelse af input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (rammeaftalen)
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Drøftedes
14. Drøftelse af Kulturpolitik
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Drøftedes
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

17. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
18. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt