Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 21. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Forretningsorden for stående udvalg - Beskæftigelsesudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Kompetencefordeling mellem Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Beslutning: Til orientering
4. Mødeplan 2014 for Beskæftigelsesudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Temadrøftelse: Kontanthjælpsreformen – og omsætningen heraf
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet