Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Statistisk opfølgning på unge-strategien 1. kvartal 2014
Beslutning: Til orientering
4. Ankestyrelsens praksisundersøgelse af administration af virksomhedspraktik og løntilskud
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Drøftedes
9. Eventuelt
Beslutning: Intet