Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag til punkt 1
 
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 31. maj 2014
Beslutning: Godkendt
3. Udkast til beskæftigelsesplan 2015
Beslutning: Godkendt
4. Evaluering af Rute 42´s første år
Beslutning: Godkendt
5. Ansøgning om etablering af startboliger i Aalborg Kommune til Beskæftigelsesudvalgets orientering
Beslutning: Til orientering
6. Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2013
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Evaluering af det første halve år i udvalgene i 2014
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
11. Ansøgning Styrket samarbejde om unge, BES
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Prissammenligning 2013
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
15. Budgetforslag 2015 - 2018
Beslutning: Drøftedes