Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Temamøde - gennemgang af centrale emner indenfor Reformen af førtidspension og fleksjob
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Serviceniveau på mentoropgaverne i Jobcenter Aalborg
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Ændringer i visitering af unge kontanthjælpsreformen - unge på barsel mv
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Evaluering af implementering af Førtidspensionsreformen med fokus på rehabiliteringsteams
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om mulighederne for mikrolån til arbejdsløse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet