Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Temadrøftelse om forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og virksomhedsstrategi
Beslutning: Til orientering
3. Årsberetning for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2013
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Fastlæggelse af niveau for ministermål i beskæftigelsesplan 2014
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godtgørelse til personer i tilbud, som modtager uddannelses-/kontanthjælp - dispensationsmuligheder
Beslutning: Godkendt
6. Principper for behandling af puljeansøgninger
Beslutning: Godkendt
7. Statistisk opfølgning på unge-strategien 3. kvartal 2013
Beslutning: Til orientering
8. Forslag fra Per Clausen om, at nyttejob sker på overenskomstmæssige vilkår
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Fællesmøde med Det Lokale Beskæftigelsesråd
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet