Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Udsat
2. Konference om Aalborg Kommunes Ungestrategi
Beslutning: Til orientering
3. Temamøde - Introduktion til Uddannelseshuset
Beslutning: Til orientering
4. Tryghed i Aalborg Kommune
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udsat
6. Eventuelt
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Udsat

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udsat
9. Eventuelt
Beslutning: Udsat