Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

5. Budget 2015-2018 - Byrådets budgetdrøftelser
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet