Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 27. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 30. april 2014
Beslutning: Godkendt
3. Budget 2015-18 - Drøftelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Udpegning af medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd
Beslutning: Godkendt
6. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Høringssvar til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. handlingsplan
Beslutning: Godkendt
8. Evalueringer af Grønlænderenheden
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Temamøde - gennemgang af nuværende sygedagpengeregler og sygedagpengereform samt kommunens organisering af arbejdet
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt