Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2013
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 - tillægsbevilling drift
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Årsberetning 2013 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet