Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 30. september 2014
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Styringsaftale 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Indsatsen for forsikrede ledige
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om Byg i Nord
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Opfølgningen på visitationskategorier på unge, der modtager uddannelseshjælp
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Introduktion til integrationsområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Handleplan for boligplacering af flygtninge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Folkeoplysningsloven og mangfoldighed blandt de idebetonede foreninger
Beslutning: Til orientering
11. Præsentation af Aalborg Kommunes hjemmeside
Beslutning: Udsat
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
15. Eventuelt
Beslutning: Intet