Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 29. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intern tidsplan for budgetproceduren 2015-2018 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Arbejdstiden for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i nyttejob
Beslutning: Ikke godkendt
4. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med empowerment
Beslutning: Godkendt
6. Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen
Beslutning: Til orientering
7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Temamøde - gennemgang af kontanthjælsreformens intensioner om den helhedsorineterede indsats for udsatte ledige
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet