Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 30. december 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen og aktiveringspolitik for kontanthjælpsmodtagere i 2014 - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet