By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 19. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2018 By- og Landskabsforvaltningen - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af fordebat. Nyt erhvervsområde ved Humlebakken og Langagervej
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ´Liv i Centrum´, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025
Beslutning: Anbefales
9. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Til orientering
10. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
11. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger