By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Drøftelse af Budget 2019-22
Bilag til punkt 2
 
3. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (2. forelæggelse)
5. Godkendelse af Lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (2. forelæggelse)
6. Godkendelse af fordebat for udvidelse af Aflastningsområdet City Syd
7. Godkendelse af Skema B for renovering af almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 39, Danagården 2-88 og 11-139, 9230 Svenstrup
Bilag til punkt 7
 
8. Godkendelse af trafikstøjhandlingsplan 2018, godkendelse af forslag til offentlig høring
9. Godkendelse af optagelse af offentlige veje i City Syd
Bilag til punkt 9
 
10. Godkendelse af Under Åben Himmel, politik for natur, parker og udeliv
11. Godkendelse af salgspriser for salg af 3 parcelhusgrunde på Klarupvej i Klarup
Bilag til punkt 11
 
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
16. Orientering fra rådmand og direktør
17. Eventuelt
18. Godkendelse af referat