By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 21. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Den fælles handlingsplan 2021 for By- og Landskabsforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Lokalplan 7-1-113 Institution, Klarup Skole (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg, Blandet bolig- og erhvervsområde, Søvangen, Nørresundby
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af opsamling på fordebat. Boliger og erhverv, syd for Nibevej, Frejlev
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af opsamling på fordebat. Fastfoodrestaurant og butik ved Hjørringvej, Nørre Uttrup
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af ekspropriation til Plusbus etape 10.1 - Bertil Ohlins Vej, Aalborg Ø
Beslutning: Anbefales
9. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Intet
10. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
11. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Til orientering
12. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside