By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 22. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. september 2020 i By- og Landskabsforvaltningen
3. Godkendelse af anlægsprojekt Rærup Natur - tillægsbevilling
4. Orientering om tiltag ved implementering af Rig Natur i 2020 og forventede tiltag i 2021
5. Orientering om mulige metoder til spildevandshåndtering i kolonihaveforeningerne
6. Drøftelse af principper for digitale politiske møder i Aalborg Kommune
7. Godkendelse af forslag til delegering af beslutningskompetencen for lokalplaner og kommuneplantillæg med henblik på drøftelse i de politiske grupper
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.029 og Lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrikken, Gravsholtvej, Landområde Nord (1. forelæggelse)
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders Vej 3-11, Vejgård (2. Forelæggelse)
10. Godkendelse af lokalplan 7-1-113 Institution, Klarup Skole (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg
12. Godkendelse af fordebat til lokalplan 1-3-129 Loge-bygning på Hasserisgade 18.
Bilag til punkt 12
 
13. Godkendelse af Skema A for nyt plejehjem i Klarup indeholdende 60 boliger og tilhørende kommunale servicearealer, Alabu Bolig afd. 71, Klarup
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
18. Orientering fra rådmand og direktør
19. Eventuelt
20. Godkendelse af referat
21. Underskriftsside

Lukket

22. Godkendelse af salg af byggefelter
23. Godkendelse af salg af grund i Svenstrup