By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 13. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af budgetoplæg 2021-24
3. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2019, aktuel status 2020 og budget 2021
4. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2021
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.017 og Lokalplan 9-6-109 Sommerhuse, Koldkær Feriecenter, Hals Landområde og Ophævelse af Lokalplan 7.14 Feriecenter på Koldkær mellem Hals og Hou (1. forelæggelse)
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (2. forelæggelse)
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102 Boliger, vest for skolen, Sønderholm (2. forelæggelse)
8. Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
9. Godkendelse af Lokalplan 1-4-142 Algade 10-12, Bolig og erhverv (1. forelæggelse)
10. Godkendelse af Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
11. Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (2. forelæggelse)
12. Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (2. forelæggelse)
13. Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (2. forelæggelse)
14. Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2. forelæggelse)
15. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Erhvervsområde i Hvorup
Bilag til punkt 15
 
16. Godkendelse af opsamling på fordebat til kommuneplantillæg. Erhverv og grønt testcenter Nordjyllandsværket, Nefovej
17. Godkendelse af skema A for helhedsplan på Saltumvej, Alabu Bolig, afd. 21, Aalborg Øst
Bilag til punkt 17
 
18. Godkendelse af Skema A for 41 nye familieboliger for Alabu Bolig afd. 21, Saltumvej, Aalborg Øst
Bilag til punkt 18
 
19. Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Lejerbo afd. 581-0, Storvorde
20. Godkendelse af støtte via byfornyelsesloven til istandsættelse af Nøvling Forsamlingshus, beliggende Nøvlingvej 135, 9260 Gistrup
21. Godkendelse af Prækvalifikation til en Boligsocial Helhedsplan i Aalborg Øst 2021 - 2025
22. Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Tingstedet i Svenstrup
23. Godkendelse af ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital - Etape III
24. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - ombygning af det 4-benede kryds, Svinetruget/Klarupvej/Storvordevej, Klarup
25. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - Cykelstiprojekt Nøvlingvej
Bilag til punkt 25
 
26. Orientering om overtaksationskendelser af 15. juli 2020 vedrørende Ll. Vildmose
27. Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2020
28. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
29. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
30. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
31. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
32. Orientering fra rådmand og direktør
33. Eventuelt
34. Godkendelse af referat
35. Underskriftsside

Lukket

36. Godkendelse af køb af bygning på lejet jord
37. Godkendelse af salg af areal i Aalborg Øst
38. Godkendelse af salg af erhvervsareal i Aalborg Øst
39. Godkendelse af salg af areal ved Niels Lyhnes Vej i Vestbjerg