By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 8. juni 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.017 og Lokalplan 10-1-116 Boliger, Grydstedvej, Nibe (2. forelæggelse)
3. Godkendelse af Lokalplan 10-1-115 Boliger og erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe (2. forelæggelse)
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.035 og Lokalplan 6-1-118 Erhverv, Olympiavej, Svenstrup (2. forelæggelse)
5. Godkendelse af igangsætning af fordebat for udvidelse af hotel (Radisson), Ved Stranden 14-16, Aalborg
6. Godkendelse af igangsætning af fordebat for udvikling af Hals Havns Østpier og Nordmole
7. Godkendelse af opsamling på fordebat til kommuneplantillæg for nye boliger i Hou
8. Godkendelse af disponering Nørresundby Torv
9. Godkendelse af navngivning af ny vej i Nørre Tranders - Kirkelien
Bilag til punkt 9
 
10. Godkendelse af By- og Landskabsudvalgets møder i 2024
11. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
12. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
13. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
14. Orientering fra rådmand og direktør
15. Eventuelt
16. Godkendelse af referat
17. Underskriftsside

Lukket

18. Godkendelse af navngivning af plads