By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 21. september 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2023 i By og Land
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.039 og Lokalplan 3-4-108 Boliger, Egholm Færgevej, Mølholm (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.025 Ophævelse af ramme for erhvervsområde i Ulsted (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.037 og Lokalplan 3-2-110, Institution, Bejsebakkevej, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Drøftelse af alternative skoleruter til Børne- og Ungeuniverset, Stigsborg
Beslutning: Drøftedes
7. Godkendelse af prioritering og tidsplan for revision af vandløbsregulativer
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af omklassificering af et privat vandløb og en strækning af det offentlige vandløb Hjælpevandløbet
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af navngivning af ny vej - Tingvænget
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
Beslutning: Til orientering
11. Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
Beslutning: Intet
12. Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside