By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 24. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
3. Drøftelse af forslag til Budgetprocedure for budget 2020-23 i By- og Landskabsudvalget
4. Orientering om Fælles Handlingsplan 2019 - By- og Landskabsforvaltningen
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård (1. forelæggelse)
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (fornyet offentlig høring)
8. Godkendelse af fordebat til Kommuneplantillæg 6.023. Byudviklingsplan for Svenstrup
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Udvidelse af boligområde i Gug - Ådalsbakken
10. Godkendelse af Skema B for 58 almene familieboliger (BAB) på Gl. Kongevej i Nørresundby. Sundby Hvorup Boligselskab afd. 77
Bilag til punkt 10
 
11. Orientering om Ny bydel ved Gigantium, principper for helhedsplan
12. Drøftelse af Retningslinjerevision 2019 - Klima
13. Godkendelse af Arkitekturpolitik
14. Godkendelse af Højhuspolitik
15. Godkendelse af Handlingsplan "Mobilitet 2040"
16. Drøftelse af ny Hals-Egense Færge, grøn omstilling
17. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2019
18. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
19. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
20. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
21. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
22. Orientering fra rådmand og direktør
23. Eventuelt
24. Godkendelse af referat

Lukket

25. Godkendelse af Afvanding - Universitetsområdet