By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 2. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. By- og Landskabsudvalgets møder i 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Mølholm, Landingsplads for lægehelikoptere. Kommuneplantillæg 3.015 med miljørapport (VVM og MV), udkast til VVM-tilladelse og Lokalplan 3-4-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godthåb, Boligområde ved Danagården. Kommuneplantillæg 6.014 og Lokalplan 6-2-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe. Lokalplan 10-1-107 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nørholm, Boliger, Nørholm Villavej. Lokalplan 6-5-101 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat
Beslutning: Godkendt
8. Vestbyen, Poul Paghs Gade Skole, Boliger mm, Startredegørelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 4. pulje
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg - 61 almene ungdomsboliger (Skema A)
Beslutning: Udgik
11. Himmerland Boligforening - Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 51) og Fyrkildevej (afd. 52) - 1060 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inde
Beslutning: Anbefales
12. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
15. Navngivning af sti omkring Vadum - Vadum Banesti
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
17. Taxikørsel - Regulering af maksimaltakster
Beslutning: Anbefales
18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling
Beslutning: Anbefales
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt