By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 3. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning på udviklingsdøgn på Hotel Scheelsminde
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Kompetencefordelingsplan af 3. april 2014, By- og Landskabsforvaltningen.
Beslutning: Godkendt
4. Regnskab 2013 på Teknik- og Miljøforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
5. Endelige anlægsregnskaber over 2. mio. kr. regnskab 2013
Beslutning: Anbefales
6. Overførsel uforbrugte midler fra 2013 til 2014. By- og Landskabsforvaltningen – anlæg. Tillægsbevilling 2014
Beslutning: Anbefales
7. Overførsel uforbrugte midler fra 2013 til 2014. By- og Landskabsforvaltningen – drift. Tillægsbevilling 2014
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Virksomhedsrapportering til By- og Landskabsudvalget 2014
Beslutning: Til orientering
9. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Universitetsområdet, Kiplings Alle, Boliger. Lokalplan 4-4-110. Tillæg til lokalplan 4-4-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Proces og tidsplaner for byudviklingsopgaverne i det østlige Aalborg samt i Klarup og Storvorde
Beslutning: Drøftedes
12. Udtalelse til Statsforvaltningen om Nymøllevej 9, Nibe
Beslutning: Anbefales
13. Status og videre proces for de konkrete vindmølleprojekter
Beslutning: Godkendt
14. Plus Bolig - afdeling 12 - Beddingen 9, 9000 Aalborg - 166 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
15. Gavlmalerier
Beslutning: Godkendt
16. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
17. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet
18. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
19. Ændring af et vejnavn i Gug, Kastanien
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
21. Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Koldkærvej, Kongelunden og Kimbrervej m.fl. - spildevandskloakering, so
Beslutning: Anbefales
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt