By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Status på budget 2015-18
Beslutning: Drøftedes
3. Boliger, Strandgade, Nibe. Startredegørelse
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
4. Bilgården Hostrup, Sulsted Kirkevej 1, Kommuneplantillæg 5.013 og lokalplan 5-9-107 for område til autohandel og værksted
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 3. pulje
Beslutning: Godkendt
6. Boligselskabet Aalborglund - Bynkevej 61-91 - 9 almene familieboliger - Renoveringssag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
7. Vivabolig (tidligere Boligselskabet Limfjorden) – Ryesgade 33 og 35 - Endelig anskaffelsessum (skema C) - 45 almene ungdomsboliger og 1 almen familiebolig
Beslutning: Anbefales
8. Himmerland Boligforening, afd. 69, Kridtsløjfen, 9000 Aalborg - 18 alm. ældreboliger - indstilling - skema C
Beslutning: Anbefales
9. Himmerland Boligforening, afd. 76, Tiendeladen 7/Algade 61, 9000 Aalborg - 28 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales
10. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet
12. Omlægning til Økologisk drift på Aalborg Kommunes landbrugsarealer
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Se referat
14. Børnehuset Pippi, Nibevej 12, Aalborg SV
Beslutning: Til orientering
15. Edgar Funchs Vej 8, Aalborg - Godkendelse af fordelingsnorm på 0
Beslutning: Godkendt
16. Tema om byggesagsbehandling
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1
Beslutning: Anbefales
19. Henvendelse fra Kirsten Algren - drøftelse af forretningsordenen
Beslutning: Drøftedes
20. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
21. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
22. Anlægsprojekt Cykel- og gangsti over Limfjorden - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
23. Anlægsprojekt Tornhøjområdet (Astrupstien) - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales

Åben

24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt