By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Vestre Fjordpark, Mølholm. Kommuneplantillæg 3.014, Ophævelse af Lindholmlinjen, Lokalplan 3-4-102 samt Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Mølholm Fjordenge, heliport. Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering
Beslutning: Anbefales
5. Jomfru Ane Gade, Overdækning. Lokalplan 1-1-113 og Redegørelse for bæredygtighed. Tillæg til lokalplan 10-056 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Kommissorium for udarbejdelse af nye byudviklingsplaner for Klarup/Romdrup og Storvorde/Sejlflod
Beslutning: Godkendt
7. Kommissorium for helhedsorienteret omdannelse af Skalborg
Beslutning: Godkendt
8. Kommissorium for udarbejdelse af ny strukturplan for det østlige Aalborg
Beslutning: Godkendt
9. Boligforeningen Enggården, afd. 23, Jævnstrømmen 1-17, 9240 Nibe - 16 alm. familieboliger (skema C)
Beslutning: Anbefales
10. Himmerland Boligforening, afd. 9, Korsgade 24, 26 og 30, 9000 Aalborg - alm. familieboliger - renoveringsstøttesag (skema C)
Beslutning: Anbefales
11. Vivabolig - Annebergvej 71 – 50 almene ældreboliger med serviceareal - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Boligselskabet NordBo - Niels Ebbesens Gade - Ansøgning om støtte til opførelse af almene familieboliger og ungdomsboliger
Beslutning: Udgik
13. Orientering fra Plan og Byg
Beslutning: Se referat
14. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet
15. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Salg af byggegrund til udstillingshus på Duathlonvej 17, Svenstrup
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
18. Eventuelt
Beslutning: Intet
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Program for "Aktivitetsdøgn" - By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Intet

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
21. Egnsplanvej
Beslutning: Anbefales