By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Byggeri og Digital Service
Beslutning: Til orientering
3. Foreløbigt regnskab 2013 på Teknik- og Miljøforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
4. Budget 2015-18 By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Drøftedes
5. Gug, udvidelse af bydelscenter, kommuneplantillæg 4.030. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nymarksminde Farm Park, Vodskov. Kommuneplantillæg 5.012, Lokalplan 5-9-104 og Redegørelse for Bæredygttighed (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Anbefales
7. Farstrup, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, boliger. Lokalplan 10-6-101. (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Universitetsområdet, Kiplings Alle, Boliger. Lokalplan 4-4-110. Tillæg til lokalplan 4-4-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
9. Fase 2-vurdering af Aalborg Letbane/Bus Rapid Transit (BRT). Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Boligselskabet Nordbo, afdeling 7, Umanakvej 1-3, 9210 Aalborg SØ - Plejehjemmet Malik - ekstraordinær renovering
Beslutning: Udsat
11. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
12. Nørresundby Boligselskab – Studievej 19 – 30 almene ældreboliger med serviceareal - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
13. Boligforeningen Vanggården, Afdeling 8, 700 almene familieboliger - Indgåelse af aftale om kombineret udlejning på baggrund af støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering fra Plan og Byg
Beslutning: Intet
15. Træet, Gistrup - Nedlæggelse af offentligt vejareal
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Etablering af rundkørsel i krydset Halsvej/Omfartsvejen v/ Stae
Beslutning: Til orientering
17. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
18. Naturgenopretning – Lergrav II Østerådalen
Beslutning: Godkendt
19. Orientering om spildevands- og bygningsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver
Beslutning: Til orientering
20. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Se referat
21. Ændring af gadenavn i Aalborg - Vor Frue Plads
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt