By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 6. maj 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budget 2015-18 på By- og Landskabsforvaltningens område - 1. drøftelse
Beslutning: Drøftedes
3. Nibe, Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej. Lokalplan 10-1-107 (1. forlæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Hasseris, Boliger i Gammel Hasseris, Bygaden 44-50.Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
6. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet
Beslutning: Anbefales
7. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
8. Optagelse af stiforbindelse hen over Godsbanearealet som offentlig sti
Beslutning: Anbefales
9. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet
10. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
11. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Besøg på Entreprenørenheden
Beslutning: Intet