By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden..
Beslutning: Godkendt
2. Medlemmer af By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Godkendt
3. Valg af næstformand
Beslutning: Se referat
4. Udpegning af medlemmer til Komiteen vedr. Præmiering af bygninger
Beslutning: Se referat
5. By- og Landskabsudvalgets møder i 2014
Beslutning: Se referat
6. Forretningsorden for stående udvalg
Beslutning: Godkendt
7. Kompetencefordeling, By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Overordnet introduktion til By- og Landskabsforvaltningens områder
Beslutning: Til orientering
9. Boliger, Hasserisvej 124, Hasseris. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3-109 (1. forelæggelse)
Beslutning: Drøftedes
10. Vodskov, Vodskov Enge, Boliger. Lokalplan 5-2-105 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Orientering fra Plan og Byg
Beslutning: Intet
12. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
14. Navngivning af en ny vej i Vodskov - Vodskov Enge
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Salg af parcelhus- og boliggrunde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Salg af erhvervsgrunde
Beslutning: Godkendt
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
18. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Intet