By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 12. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Statusrapport 2013 - Omkostningsregnskab for Entreprenørenheden
Beslutning: Til orientering
3. Virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2014 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
4. Vestre Fjordpark, Mølholm. Kommuneplantillæg 3.014, Ophævelse af Lindholmlinjen, Lokalplan 3-4-102 samt Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering.
Beslutning: Godkendt
6. Gug, Gug Alper. Boliger og rekreativt område. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
7. Landområde Øst, Sdr. Tranders Bygade, Boliger. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
8. Planlægning for Sofiendal Enge
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Aalborg Kommunes Boligstrategi
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Drøftedes
10. Boligselskabet NordBo – Niels Ebbesens Gade – Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 22 almene ungdomsboliger og 2 familieboliger
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 2. pulje samt midlertidig delegation af beslutningskompetence til By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Anbefales
12. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Trafik- og Miljøberetning 2013
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
15. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Se referat
16. Ansøgning om udvidet anvendelse af pelseri - Nymøllevej 9, Nibe
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
19. Eventuelt
Beslutning: Intet
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
21. Budgetseminar for By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Intet

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
22. Nordhavnen, Havnegade. Lokalplan 1-2-109 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse af reviderede planer)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger