By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 12. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Vejgård, Nørre Tranders Vej 69, Boliger. Kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Nibe, Sygehusvej 14, Boliger. Kommuneplantillæg 10.013 og Lokalplan 10-1-106 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Gug, udvidelse af bydelscenter, kommuneplantillæg 4.030. (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Grønlandskvarteret, den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken, Kommuneplantillæg 4.033 og Lokalplan 4-2-111 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Institutionerne Hammer Bakker, Kommuneplantillæg 5.009 og Lokalplan 5-2-106 med Miljøvurdering (2. forelæggelse af reviderede planer)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Nymarksminde Farm Park, Vodskov. Kommuneplantillæg 5.012, Lokalplan 5-9-104 og Redegørelse for Bæredygtighed (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Bredhage, Opstilling af vindmøller. Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Opsamling på fordebat vedrørende byudvikling i Nibe
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Høring af udkast til Landdistrikts Politik 2014-2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Vivabolig - Kjellerupsgade og Kayerødsgade (Symfonien) - Ansøgning om støtte til opførelse af 105 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
13. Sundby-Hvorup Boligselskab - Ulstedparken - Ulsted - 12 almene ældreboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Plus Bolig - afdeling 123 - Visionsvej 2-4-6, 9000 Aalborg - 181 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Aalborg Kommune – Ældre- og Handicapforvaltningen – Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslu
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Himmerland Boligforening - afd. 61 (Odinsgade) - 136 almene ungdomsboliger og 49 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
18. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
20. Nedlæggelse af en del af det offentlige vejareal
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
21. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
22. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
23. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
24. Fastsættelse af salgspris for ejendommene beliggende Sydvestvej 4, Thistedvej 80 og Thistedvej 82, 9400 Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
25. Fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde, Kidholm, Langholt - etape 3
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
26. Fastsættelse af salgspris for areal til boligformål - Bautastenen, Svenstrup
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
27. Fastsættelse af salgspris for areal til erhvervsformål - Hjørringvej 142, Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Ekspropriation af arealer til tilslutning til Egnsplanvej fra motorvej E45, Aalborg Syd
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
29. Ekspropriation af arealer mv. til etablering af rundkørsel i krydset Omfartsvejen/Halsvej ved Stae
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
30. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
31. Eventuelt
Beslutning: Se referat
32. Halvårsregnskab 2014 på By- og Landskabsudvalgets område
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
33. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
34. Budgetseminar for By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Intet