By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 17. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Status på budget 2015-18
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Virksomhedsrapportering pr. 31. august 2014 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Vestre Bådehavn. Boliger. Kommuneplantillæg 1.027. (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Nr. Uttrup, Loftbrovej, Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 2-2-105 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Nørrekær Enge, Opstilling af vindmøller. Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
10. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
11. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger