By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 19. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Kompetencefordeling pr. 1. april 2014, By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Hasseris, Hasserisvej 124, Boliger. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3-109 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B)
Beslutning: Godkendt
6. Boligselskabet Nordbo, afdeling 7, Umanakvej 1-3, 9210 Aalborg SØ - Plejehjemmet Malik - ekstraordinær renovering
Beslutning: Anbefales
7. Boligforeningen Vanggården, afd. 21 og 22 – ansøgning om driftstilskud
Beslutning: Anbefales
8. Orientering fra Plan og Byg
Beslutning: Se referat
9. Orientering om Trafik og Veje
Beslutning: Til orientering
10. Etablering af rundkørsel Halsvej/Omfartsvejen ved Stae
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
12. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Se referat
13. Navngivning af to stier i Aalborg - Fjordparkstien og Vesterkærstien
Beslutning: Godkendt
14. Fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde, Træet 10 og 12, Gistrup
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Godkendt
15. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt