By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 20. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2014 på By- og Landskabsudvalgets område
Beslutning: Godkendt
3. Færger og færgelejer - tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales
4. Rærup Deponi. Kommuneplantillæg 5.011 med VVM-redegørelse / Miljøvurdering, Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse, Lokalplan 5-9-105 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
5. Jomfru Ane Gade, Overdækning. Lokalplan 1-1-113 og Redegørelse for bæredygtighed. Tillæg til lokalplan 10-056 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nørresundby, Bryggergade/Tinghusgade/Torvet. Boliger, erhverv, butikker m.v. Lokalplan 1-2-111 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Vadum, Ellehammersvej, Boliger og butik. Lokalplan 5-1-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Bemærkninger fra By- og Landskabsudvalget til udkast til Erhvervsplan 2015-2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
10. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
11. Status for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo, Aalborg Kommune 2014
Beslutning: Til orientering
12. Status for kommunal indsats i Natura 2000 områderne
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
14. Opkrævning af tvangsbøder ved manglende lovpligtig byggeskadeforsikring
Beslutning: Anbefales
15. Opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling efter tidsforbrug, ny gebyrvedtægt og nyt takstblad
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Anbefales
16. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
17. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
18. Eventuelt
Beslutning: Se referat
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt