By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 11. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Virksomhedsrapportering pr. 30. november 2014 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (1. forelæggelse).
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og lokalplan 2-1-103 (1. forelæggelse).
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej, Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg 3.018 og lokalplan 3-2-105 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Boliger og boldbaner vest for Frejlev Skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner, Frejlev Skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Vindmølleområde ved Bredhage. Kommuneplantillæg 4.034 med VVM-redegørelse og Lokalplan 4-10-102 med miljøvurdering (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Vejgård, Nørre Tranders Vej 69. Boliger, kommuneplantillæg 4.031 og lokalplan 4-1-106 (2. forelæggelse).
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Vodskov, Følfodvej 33, Center- og Erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
10. Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (1. forelæggelse)
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
11. Nørresundby Midtby, Lindholm Brygge 9, Boliger. Startredegørelse
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Eternitten, Alexander Foss Gade, Visionsvej m.m. Startredegørelse
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Sundby-Hvorup Boligselskab - Etablering af serviceareal i eksisterende bygning i tilknytning til eksisterende almene ældreboliger, Bredgade – Gandrup - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
14. Boligforeningen Vanggården - Østerbro mod Nyhavnsgade - Ansøgning om støtte til opførelse af 34 almene ungdomsboliger (skema A)
Beslutning: Anbefales
15. Vivabolig - Kjellerupsgade (Symfonien) - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 105 almene ungdomsboliger
Beslutning: Godkendt
16. Lejerbo Aalborg - Godthåbsvej 20A - Bøgemarkscentret - Endelig anskaffelsessum (skema C) - 10 almene ældreboliger med serviceareal
Beslutning: Anbefales
17. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
18. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
19. Principper for åbning af Østerå gennem byen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
20. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
21. Klarup, navngivning af ny vej - Majvej
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
23. Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg
Beslutning: Godkendt
24. Ekspropriation af areal til udvidelse af vejkrydset Parkvej/Anlægsvej i Nibe til busrute
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Anbefales
25. Snitfladeaftale mellem Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsudvalget
Beslutning: Godkendt
26. Orientering om status på påklagede sager - afgørelser 2014
Beslutning: Til orientering
27. Projekt giftfri by
Beslutning: Til orientering
28. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
29. Eventuelt
Beslutning: Se referat
30. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt