By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Status budget 2015
Beslutning: Til orientering
3. Mølholm, Landingsplads for lægehelikoptere. Kommuneplantillæg 3.015 med miljørapport (VVM og MV) og Lokalplan 3-4-103 (2. forelæggelse).
Beslutning: Anbefales
4. Vestre Bådehavn, Boliger. Kommuneplantillæg 1.027 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Nibe, Sygehusvej 14, Boliger. Kommuneplantillæg 10.013 og Lokalplan 10-1-106 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Øster Hassing Kær, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.
Beslutning: Godkendt
7. Vestpieren, Boliger ved Færgevej, Hals. Startredegørelse
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Lokalplanlægning - forenkling og udvikling
Beslutning: Drøftedes
9. Nørresundby. Butikker i Løvvangsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune
Beslutning: Udgik
11. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 6. pulje
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra Trafik og Veje
Beslutning: Intet
14. Høring - Aalborg Kommunes Frivillighedsstrategi
Beslutning: Godkendt
15. Orientering fra Park og Natur
Beslutning: Intet
16. Orientering fra Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
17. Ekspropriation af arealer til etablering af ny offentlig adgangsvej til fugletårn ved Tofte Sø, Lille Vildmose
Beslutning: Anbefales
18. Orientering om status på Stigsborg Havnefront
Beslutning: Udsat
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde
Beslutning: Udsat
22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt