By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 5. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde
Beslutning: Drøftedes
3. Foreløbigt regnskab 2014 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
4. Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge. Lokalplan 1-2-114 med Miljørapport (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nørresundby Midtby, Thistedvej og Sydvestvej, Boliger. Lokalplan 1-2-113 (2. forelæggelse).
Beslutning: Anbefales
7. Farstrup, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, boliger. Lokalplan 10-6-101 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Hasseris, Otiumvej, Boliger. Startredegørelse
Beslutning: Udsat
9. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (Skema B)
Beslutning: Anbefales
10. Sundby-Hvorup Boligselskab - Bredgade – Gandrup - Etablering af serviceareal i eksisterende bygning – Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Lejerbo Aalborg - Thulevej 26-56 - 159 almene familieboliger - Renoveringssag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Thistedvejkvarteret, status og perspektiv
Beslutning: Drøftedes
13. Skiltepolitik
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet med bemærkninger
16. Høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
18. Gl. Hasseris Landsby, Bygaden 27-31. Dispensation fra lokalplan 3-3-105 Offentligt formål m.v., Bygaden, Hasseris ved opførelse af 3 skrænthuse (enfamiliehuse)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Vadum, navngivning af ny vej - Propellen
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
21. Ekspropriation af arealer til etablering af ny offentlig adgangsvej til fugletårn ved Tofte Sø, Lille Vildmose
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
22. Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i området v. Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m. fl.
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
23. Orientering om status på Stigsborg Havnefront
Beslutning: Udsat med bemærkninger
24. Henvendelse fra Mariann Nørgaard og John G. Nielsen vedr. sikkerhedsforanstaltning Havnefronten
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
25. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
26. Eventuelt
Beslutning: Se referat
27. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger