By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 19. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om status på Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Vestbjerg, Højgården, Boliger. Kommuneplantillæg 5.017 og Lokalplan 5-6-103 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Hobrovejkvarteret, Forchhammersvej. Plejeboliger og institution. Kommuneplantillæg 3.018 og lokalplan 3-2-105 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Vestbyen, Ryesgade 52-60, Boliger. Lokalplan 1-3-114, tillæg til Lokalplan 09-060 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Nørresundby Midtby, Bryggergade/Tinghusgade/Torvet. Boliger, erhverv, butikker m.v. Lokalplan 1-2-111 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Svenstrup, Udvidelse af erhvervsområde ved AKAFA. Fordebat til Kommuneplantillæg 6.016 og Lokalplan 6-1-106
Beslutning: Godkendt
8. Spritfabrikken, Omdannelse. Fordebat til kommuneplantillæg
Beslutning: Godkendt
9. Hasseris, Otiumvej, Boliger. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
10. Sofiendal Enge, Planlægning
Beslutning: Til orientering
11. Hasseris Boligselskab – Skelagervej (Skelagergårdene) – 393 almene familieboliger – Renoverings- og driftsstøttesag samt social og forebyggende indsats – Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
12. Boligforeningen Enggården afdeling 1 - godkendelse af kommunegaranti
Beslutning: Godkendt
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
14. Dispensation for kørsel med gyllevogne med forhøjet akseltryk
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
17. Håndværkerkvarteret, Hjulmagervej 5. Ansøgning om tilbygning
Beslutning: Godkendt
18. Vestbjerg, navngivning af ny vej - Højgården
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
20. Aalborg Forsyning, Varme - erhvervelse af fast ejendom
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrundene 2, 8, 10, 14-16 beliggende på Sydvestvej i 9400 Nørresundby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udgik med bemærkninger
23. Eventuelt
Beslutning: Se referat
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

25. Salg af areal til boligformål ved Danagården, Svenstrup
Beslutning: Godkendt med bemærkninger