By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 9. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Regnskab 2014 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Til orientering
3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2014 - By- og Landskabsforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Overførsel uforbrugte midler fra 2014 til 2015. By- og Landskabsforvaltningen – drift. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
5. Overførsel uforbrugte midler fra 2014 til 2015. By- og Landskabsforvaltningen – anlæg. Tillægsbevilling 2015
Beslutning: Anbefales
6. Budget 2016-19 - 1. drøftelse
Beslutning: Drøftedes
7. Rærup Deponi, Halsvej, Rærup. Kommuneplantillæg 5.011 med Miljørapport (VVM og MV) og Lokalplan 5-9-105 med Miljørapport (MV) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Boliger og boldbaner vest for Frejlev Skole, Kommuneplantillæg 6.015 og Boldbaner, Frejlev Skolevej, Frejlev, Lokalplan 6-3-104 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Budolfi Plads, Omdannelse. Fordebat til kommuneplantillæg
Beslutning: Godkendt
10. Den nordlige del af Håndværkerkvarteret, omdannelse. Fordebat til kommuneplantillæg.
Beslutning: Godkendt
11. Gug Alper, Boliger og rekreativt område. Opsamling på fordebat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Kommissorium for byudviklingsplan for Hals
Beslutning: Godkendt
13. Vivabolig - Odinsgade m. fl. - 214 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
14. Erhvervsområde ved motorvejen, Svenstrup Syd, Svenstrup. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
15. Strategi for modtagelse af flygtninge
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
16. Skiltepolitik
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Drøftedes
17. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
19. Orientering om status på projekt om spildevandshåndtering i kolonihaver
Beslutning: Til orientering
20. Resultater fra kortlægning af beskyttet natur i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
21. Orientering om status for affaldskurve i det offentlige rum
Beslutning: Til orientering
22. Giftfri by kampagne - Brænd, Hak, Hiv
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
23. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
24. Godthåb, navngivning af ny vej - Fenris Alle
Beslutning: Godkendt
25. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
26. Køb af areal til nye boldbaner i Frejlev
Beslutning: Anbefales
27. Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet Hals-Hou - etape 4+5
Beslutning: Anbefales
28. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
29. Eventuelt
Beslutning: Se referat
30. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt