By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Sønder Tranders. Kommuneplantillæg 4.035 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
3. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Vodskov, Vodskovvej/Følfodvej, Center- og erhvervsformål. Lokalplan 5-2-107 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Børneinstitution og boliger, Majvej, Klarup. Lokalplan 7-1-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Østre Havn – Nyhavnsgade, Beddingen m.m. Startredegørelse
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Himmerland Boligforening, afd. 74, Rendsburggade 10 – ansøgning om støtte til op-førelse af 68 almene ungdomsboliger (skema A+B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Nørresundby Boligselskab – Plateauet (tidl. Poul Larsens Vej) – Eternitgrunden - 90 almene ungdomsboliger - Endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
10. Banedanmark – Miljøredegørelse, Ny bane til Aalborg Lufthavn
Beslutning: Godkendt
11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog
Beslutning: Godkendt
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
13. Disponering af midler til trafiksikkerhedskampagner og trafiksikkerhedsprojekter
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet med bemærkninger
16. Aalborg Midtby, Kong Hans Gade 17. Nedrivning af bevaringsværdig bygning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling - Etape 2
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger