By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Hostrup, Sulsted Kirkevej, Autohandel og værksted mv. Kommuneplantillæg 5.013 og Lokalplan 5-9-107 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 7. pulje
Beslutning: Godkendt
4. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Intet
6. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
7. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
8. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Aalborg Midtby, Kong Hans Gade 17. Nedrivning af bevaringsværdig bygning
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Se referat