By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 28. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport pr. 30. april 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær. Kommuneplantillæg 9.012, Lokalplan 9-6-105 og Miljørapport (MV og VVM) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Skansekvarteret, Galstersgade, boliger, erhverv m.v. Kommuneplantillæg 2.017 og lokalplan 2-1-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Smedegård, Ravnkildevej, Boliger. Lokalplan 4-6-105 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Mou Kraftvarmeværk, Etablering af halmfyringsanlæg. Fordebat til kommuneplantillæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Skalborg. Byudvikling. Fordebat til kommuneplantillæg.
Beslutning: Godkendt
8. Svenstrup. Udvidelse af erhvervsområde ved AKAFA. Opsamling på fordebat
Beslutning: Godkendt
9. Universitetsområdet. Boliger vest for Tinbergens Alle og Kiplings Alle. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
10. Hobrovejkvarteret, Postmestervej, Boliger. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
11. Nørresundby Boligselskab, afd. 74, Nordre Havnegade 12, 9400 Nørresundby – ansøgning om støtte til opførelse af 102 almene ungdomsboliger - skema A
Beslutning: Anbefales
12. Vivabolig, afd. 41, Forchhammersvej - ansøgning om støtte til opførelse af 52 almene ældreboliger med serviceareal – skema A
Beslutning: Anbefales
13. Boligforeningen af 1944 - afdeling 15 - Jørgen Berthelsens Vej 36 - 28 almene familieboliger - endelig anskaffelsessum (skema C)
Beslutning: Anbefales
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
16. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
17. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
18. Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Ikarosvej i Gug Sydøst
Beslutning: Godkendt
19. Fastsættelse af salgspris for ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Godkendt
20. Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet Hals-Hou - etape 4+5 (sag 3)
Beslutning: Anbefales
21. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
22. Eventuelt
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt