By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 16. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation og introduktion af borgerrådgiver i Aalborg Kommune
Beslutning: Se referat
3. Budget 2016-19 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Drøftedes
4. Virksomhedsrapport pr. 31. maj 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Udvidelse af Tranholmvej - fordebat til VVM
Beslutning: Godkendt
6. Ekstra sydgående spor på E45 syd for Limfjordstunnelen
Beslutning: Til orientering
7. Fjordhaver
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
9. Nibe, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 10.012 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Lokalplan 1-2-114 Bolig- og erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby (med Miljørapport) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
11. Vestbyen, Ryesgade 52-60, Boliger. Lokalplan 1-3-114, tillæg til Lokalplan 09-060 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
12. Vestbyen, Kastetvej 17, Bolig- og Erhvervsområde. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
13. Spritfabrikken, Omdannelse. Opsamling på fordebat
Beslutning: Godkendt
14. Spritfabrikken, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Aalborg Vestby. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
15. Budolfi Plads, Omdannelse. Opsamling på fordebat
Beslutning: Anbefales
16. Karolinelund - Opsamling på debatten - Planprincipper og helhedsplan
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
17. Den nordlige del af Håndværkerkvarteret, omdannelse. Opsamling på fordebat
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Drøftedes
18. Boligforeningen Vanggården, afd. 46 - Østre Havnegade 7 – 55 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
19. Boligforeningen Vanggården, afd. 47 – Østerbro 39 - 34 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
20. Boligselskabet NordBo, afd. 45 – Stormgade 11 - 100 almene ungdomsboliger og 31 almene familieboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B)
Bilag til punkt 20
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
21. Kondemnering i forbindelse med fugt og skimmelsvampeangreb, beboelsesejendom (enfamiliehus) beliggende Aagade 63, Gudumholm, 9280 Storvorde
Beslutning: Godkendt
22. Kondemnering i forbindelse med fugt og skimmelsvampeangreb, beboelsesejendom (enfamiliehus) beliggende Landmandsgade 15, Nr. Kongerslev, 9293 Kongerslev.
Beslutning: Godkendt
23. Tillæg til Aalborg Kommunes krav og retningslinjer vedrørende skilte - Skilte på fortove
Beslutning: Godkendt
24. Aalborg Kommune, Åbningstider for fortovsrestauranter – Forsøg indtil 1. september 2015
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Godkendt
25. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
26. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
27. Nørresundby, navngivning af ny vej - Skansebakken
Beslutning: Udsat
28. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
29. Køb af areal ved Skjernvej 2 v. Langagervej, Aalborg Øst (matr. nr. 16ad Nr. Tranders Aalborg Jorder)
Bilag til punkt 29
 
Beslutning: Godkendt
30. Orientering om status på påklagede sager - 1. halvår 2015
Beslutning: Til orientering
31. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
32. Eventuelt
Beslutning: Se referat
33. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt