By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 13. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Halvårsregnskab 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Virksomhedsrapport pr. 30. juni 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
4. Budget 2016-19 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Drøftedes
5. Romdrup/Klarup, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 7.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Ikke anbefalet med bemærkninger
6. Storvorde/Sejlflod, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 8.008 (1. forelæggelse)
Beslutning: Ikke anbefalet med bemærkninger
7. Nørresundby Midtby, Lindholm Brygge 9, Boliger. Kommuneplantillæg 1.029 og Lokalplan 1-2-112 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Nørre Uttrup, Loftbrovej, Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 2-2-105 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
10. Nørresundby Midtby, Engvej, Østergade og Cementvej. Boliger. Startredegørelse
Beslutning: Godkendt
11. Egense, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens § 8
Beslutning: Godkendt
12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens § 8
Beslutning: Godkendt
13. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet, 8. pulje
Beslutning: Godkendt
14. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
15. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Intet
16. Orientering om brugerundersøgelser i parker og grønne områder i 2014
Beslutning: Til orientering
17. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
18. Nørresundby, navngivning af ny vej - Skansehøj
Beslutning: Godkendt
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Se referat
20. Ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted
Bilag til punkt 20


 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
21. Køb af areal til etablering af skolesti ved Mylius Erichsens Vej
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Kvalitetspolitik for By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Intet
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt