By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 10. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. By- og Landskabsudvalgets møder 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Budget 2016-19 materiale til 1. behandling
Beslutning: Drøftedes
4. Virksomhedsrapport pr. 31. juli 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
5. Storvorde/Sejlflod, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 8.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
6. Romdrup/Klarup, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 7.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Udsat
7. Tornhøj, nyt bydelscenter. Kommuneplantillæg 4.037, Lokalplan 4-5-102 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
8. Vestbjerg, Højgården, Boliger. Kommuneplantillæg 5.017 og Lokalplan 5-6-103 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
9. Sundby-Hvorup Boligselskab - Studievej 15, Nørresundby - 6 almene ældreboliger med serviceareal (skema A)
Beslutning: Anbefales
10. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
11. 577 almene familieboliger, Uttrupvej 2-18 og 1-19, Abildgårdsvej m.fl. - Sundby-Hvorup Boligselskab - afdeling 7 renovering med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)
Beslutning: Anbefales
12. Himmerland Boligforening, afdeling 46 – Comfort House – Brohusgade-Nybrogade-Østre Kanalgade – 49 almene familieboliger og 57 ældreboliger – ekstraordinære renoveringsarbejder – ansøgning om kommunega
Beslutning: Anbefales
13. Vivabolig, afd. 134, Gundorfslund 5 og 6 – ansøgning om støtte til ombygning, renovering og indretning af 12 almene familieboliger (stayboliger) - skema A
Beslutning: Anbefales
14. Vivabolig, afd. 41, Forchhammersvej – 52 almene ældreboliger med serviceareal - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart – skema B
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Anbefales
15. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
16. Sulsted Landevej - Nedlæggelse af offentligt vejareal
Beslutning: Anbefales
17. Trafik- og miljøberetning 2014
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
18. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
19. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
20. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet med bemærkninger
21. Aftale om magelæg af arealer omfattet af lokalplan 1-1-110 "Godsbanearealet"
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Salg af grundareal til offentligt formål ved Studievej/Vangen, Nørresundby
Bilag til punkt 22
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
23. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
24. Eventuelt
Beslutning: Se referat
25. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt med bemærkninger