By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 23. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering pr. 31. august 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område
Beslutning: Godkendt
3. Storvorde/Sejlflod, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 8.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Romdrup/Klarup, Byudviklingsplan. Kommuneplantillæg 7.009 (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Sønder Tranders. Kommuneplantillæg 4.035 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Sønder Tranders, Sønder Tranders Bygade, Boliger. Lokalplan 4-10-101 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
7. Aalborg Østhavn, Udvidelse. Fordebat til kommuneplantillæg.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
9. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
10. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Intet
11. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
12. Fastsættelse af salgspriser på parcelhusgrunde beliggende på Duathlonvej i Svenstrup - etape 2
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Godkendt
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt