By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 7. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Principaftale for Aalborg Letbane
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Gug Alper, Boliger og rekreativt område. Supplerende høring i forbindelse med fordebat til kommuneplantillæg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Smedegård, Ravnkildevej, Boliger. Lokalplan 4-6-105 (2. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Østre Havn. Startredegørelse. Tillæg til lokalplan 1-4-106
Beslutning: Godkendt
6. Vivabolig – afd. 17. Dannerhøj i Visse – Helhedsplan for udskiftning af tagdækning og vinduer. Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel. Ansøgning om støtte (Skema A)
Beslutning: Anbefales
7. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning: Se referat
8. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning: Se referat
9. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning: Se referat
10. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning: Intet
11. Køb af ejendommen Fjordvangen 7, Nørresundby
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt
12. Køb af Vaarstvej 43, 9260 Gistrup til skovrejsning
Beslutning: Godkendt
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt